Thông tin cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  • 436 lượt xem

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

HỌP PHIÊN THƯỜNG NIÊN 2018

 

Sáng 15/05/2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tài hóa dầu VP (Mã chứng khoán VPA) đã họp phiên thường niên 2018 tại Phòng họp Hữu nghị - Khách sạn Hữu Nghị, số 60 – Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động năm 2017, Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; …

Đại hội đã bầu ra các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban biên tập website của công ty (www.vptrans.vn) trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh của đại hội:

 

 

Chủ tịch HĐQT và các thành viên trình bày các báo cáo tại đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng – UVHĐQT Tập đoàn xăng dầu VN phát biểu tại đại hội

 

Các cổ đông và đại biểu góp ý kiến và thảo luận tại đại hội

Biểu quyết tại đại hội

Ban bầu cử làm việc tại đại hội

Ông Phạm Bá Nhuân – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (ngoài cùng, bên trái) chúc mừng các TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2013

 

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty VIPCO (giữa) tri ân các TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

 

Bà Nguyễn Thị Tố Ly – Trưởng ban Thư ký trình bày dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018