Thông tin cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  • 595 lượt xem

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

Ngày 23/4/2019, Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã họp phiên thường niên 2019 tại phòng họp Hữu Nghị, Khách sạn Hữu Nghị số 60 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tham dự đại hội có 208 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 13.807.848 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó có hai cổ đông tổ chức là Tổng công ty hóa dầu Petrolimex-CTCP (sở hữu 6.600.000 CP, chiếm 43,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (sở hữu 6.800.000 CP, chiếm 45,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Phạm Việt Khoa - Ủy viên HĐTV, Phó TGĐ Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex; Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên HĐTV Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO; Ông Vũ Văn Chiến, Ủy viên HĐQT Tổng công ty hóa dầu Petrolimex-CTCP, Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.

Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo, thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của phiên họp thường niên của ĐHĐCD – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

Một số hình ảnh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông 2019

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đón tiếp cổ đông tại Đại hội

Đoàn chủ tịch Điều hành tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Ông Vũ Văn Chiến - UV HĐQT TCT PLC phát biểu tại Đại hội

 Đoàn Chủ Tịch trao đổi với các cổ đông

Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội

 Cổ đông cá nhân nêu ý kiến tại Đại hội

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng - UV HĐQT đọc các tờ trình trước Đại hội

Các cổ đông biểu quyết tán thành tại Đại hội

 Ban thư ký trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết ĐHCĐTN 2019 trước Đại hội

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.