Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  • 60 lượt xem

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

của CTCP Vận tải Hoá dầu VP theo hình thức trực tuyến

 

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 20/06/2024

2. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 1, Toà nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3. Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn

4. Thành phần dự họp: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Nội dung đại hội:

5.1. HĐQT và BKS trình ĐHCĐ để thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Các báo cáo năm 2023 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên 2024 theo luật quy định.

5.2 .Các nội dung khác ( nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:

6.1. Cổ đông dự họp trực tuyến vui lòng truy cập đường dẫn https://ezgsm.fpts.com.vn để tham dự cuộc họp với các thông tin tên đăng nhập và mật khẩu đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Cổ đông không nhận được thư mời họp vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ. Chi tiết cách thức tham dự biểu quyết, bầu cử, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty: https://www.vptrans.vn/

6.2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT) tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở công ty muộn nhất 16h ngày 16/06/2024

7. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ  mục https://www.vptrans.vn/ thông tin Cổ đông để Quý cổ đông có thể tiếp cận và xem trước.

8. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp ĐHCĐ qua website https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ:

       Công ty cổ phần Vận tải hoá dầu VP

Địa chỉ: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: +84 225 3730011                      Fax: +84 2253730012

CTCP Vận tải Hoá dầu VP xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với thời gian và hình thức họp như trên, kính mong Quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng thông báo!

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ năm 2024

Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2024