Thông tin cổ đông

Thông báo thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

  • 286 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

của CTCP Vận tải Hoá dầu VP từ trực tiếp sang trực tuyến

 

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP.

Ngày 28/05/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP vận tải hoá dầu VP đã gửi thư mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 18 tháng 06 năm 2021 (Thứ sáu).

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid) diễn biến phức tạp, cũng như đảm bảo an toàn cho các cổ đông và tuân thủ đúng các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid của Chính phủ, CTCP vận tải hoá dầu VP thông báo thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 của CTCP vận tải hoá dầu VP từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 8h30, ngày 25 tháng 06 năm 2021 (Thứ sáu).

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng hội thảo tầng 4, Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng (Địa điểm Chủ tọa Đại hội tham dự họp).

Lưu ý: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biển rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, Công ty khuyến nghị cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Công ty không tổ chức địa điểm họp trực tiếp cho cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Nếu có yêu cầu khác, cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ tại mục 7 của Thông báo này.

 

4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (20/05/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

5. Nội dung đại hội

 

5.1. HĐQT và Ban Kiểm Soát (BSK) trình ĐHCĐ để thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Các báo cáo năm 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên theo luật quy định

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BSK

5.2 .Các nội dung khác ( nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:

6.1. Cổ đông dự họp trực tuyến vui lòng truy cập đường dẫn https://ezgsm.fpts.com.vn để tham dự cuộc họp với các thông tin đăng nhập được gửi cho từng cổ đông. Cổ đông không nhận được thư mời họp, vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được hỗ trợ. Chi tiết cách thức tham dự biểu quyết, bầu cử, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty: https://www.vptrans.vn/

6.2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể đến dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT) tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở công ty muộn nhất 16h ngày 24/06/2021.

7. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ   https://www.vptrans.vn/ mục thông tin Cổ đông để Quý cổ đông có thể tiếp cận và xem trước. Nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ :

       Công ty cổ phần Vận tải hoá dầu VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, tầng 7, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

Điện thoại: +84 225 3730011                      Fax: +84 2253730012

CTCP Vận tải Hoá dầu VP xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với thời gian và hình thức họp điều chỉnh như trên.

Trân trọng thông báo!

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Nghị Quyết về việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Hướng dẫn tham dự Đại hội cổ đông 2021 trực tuyến;

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;