Thông tin cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

  • 126 lượt xem

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

 

Kính gửi : Các Quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP           

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau :

1. Thời gian: Vào hồi 8h30 phút, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn AVANI Hải Phòng Harbour View, số 12 Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (20/05/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS) trình ĐHĐCĐ để thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Các Báo cáo năm 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo luật định;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

4.2. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ: Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký dự họp;

5.2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể đến dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT) theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty được gửi kèm;

5.3. Tài liệu đại hội: Từ ngày 28/05/2021, tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ www.vptrans.vn, mục thông tin Cổ đông để Quý cổ đông có thể tiếp cận và xem trước. Nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ :

Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, tầng 7, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại : +84 225 3730011                        Fax : +84 225 3730012

6. Lưu ý: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021 của công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP có thể phải thay đổi theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website www.vptrans.vn , mục THÔNG TIN CỔ ĐÔNG để kịp thời cập nhật và biết thông tin cụ thể.

Trân trọng./.                      

     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THưỜNG NIÊN 2021

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM Dự ĐẠI HỘI