Tin tức sự kiện

Bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/07/2021

  • 1774 lượt xem

THÔNG BÁO

V/ v giới thiệu chức danh

Kế toán trưởng Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Ngày 30 tháng 06 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ban hành Quyết định số 1521/VP-QĐ-HĐQT bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai - Trưởng phòng Tài chính kế toán tổng hợp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

Bà Vũ Thị Mai sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/07/2021.

Trân trọng thông báo./.