Tin tức sự kiện

Bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Hồng giữ chức Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01/11/2021

  • 1696 lượt xem

THÔNG BÁO

V/ v giới thiệu chức danh

Giám đốc Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ban hành Quyết định số 2820/VP-QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Hồng - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP vận tải hóa dầu VP thay thế Ông Đặng Minh Thao nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Ông Đỗ Minh Hồng sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/11/2021.

Trân trọng thông báo./.