Tin tức sự kiện

Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hồng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP

  • 2581 lượt xem

THÔNG BÁO

V/ v giới thiệu chức danh

Phó Giám đốc Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Ngày 30 tháng 07 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ban hành Quyết định số 0919/VP-QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Hồng - Phụ trách Phòng Kỹ thuật - Vật tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

Ông Đỗ Minh Hồng sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/08/2019.

Trân trọng thông báo./.