Tin tức sự kiện

Petrolimex Singapore (PLS) ký hợp đồng dài hạn cung cấp nhiên liệu cho tầu của Công ty VP

  • 1608 lượt xem

          Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc tăng cường hợp tác và hỗ trợ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ngày 29/8/2014 tại Văn phòng Công ty TNHH Petrolimex Singapore (PLS), Giám đốc Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP Ông Đặng Minh Thao và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Petrolimex Singapore Ông Nguyễn Quang Tuấn đã ký hợp đồng dài hạn cung cấp nhiên liệu cho các tầu của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP sang nhận hàng tại Singapore.

Ông Đặng Minh Thao và Ông Nguyễn Quang Tuấn ký hợp đồng

         Hợp đồng dài hạn giữa hai Công ty với mục tiêu cung cấp bunker ổn định dầu mazut FO và dầu diesel DO cho các tầu VP ASPHALT 1 và VP ASPHALT 2 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đến nhận nhựa đường lỏng tại các nhà máy lọc dầu tại Singapore sau đó vận chuyển về Việt Nam và đến một số nước trong khu vực. Hợp đồng cung cấp nhiên liệu được thực hiện theo chuẩn mực thương mại quốc tế trong đó có các điều khoản Công ty TNHH Petrolimex Singapore giành ưu đãi đối với Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP. 

                                                                           Lãnh đạo hai Công ty cam kết thực hiện đúng hợp đồng