Tin tức sự kiện

Tàu VP ASPHALT 2 lên đà kiểm tra lần thứ nhất

  • 3210 lượt xem

Tàu VP Asphalt 2 lên đà để kiểm tra lần thứ nhất

Để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và vận hành tàu, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 0115/VP-NQ-HĐCĐ ngày 25/06/2015 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngày 10/3/2016, Tàu VP Asphalt 2 sau chuyến hành trình thứ 8 trong năm ở vùng biển phía nam đã được Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP đưa lên đà tại Công ty đóng tàu Phà Rừng (Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Đây là lần lên đà lần đầu của tàu VP Asphalt 2 sau đúng 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác Tháng 3/2013 để kiểm tra, kiểm định, sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng và lắp đặt bổ sung các trang thiết bị an ninh, an toàn mới…theo quy định.

 

Tàu VP Asphalt 2 đang neo đậu tại Công ty đóng tàu Phà Rừng

Ngày 17/3/2016, nhân dịp họp Hội đồng quản trị lần thứ 1 năm 2016, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã đến thăm tàu VP Asphalt 2, gặp và trao đổi với thuyền trưởng và thuyền bộ, kiểm tra công tác chuẩn bị và kết quả ban đầu của tình trạng kỹ thuật tàu, các trang thiết bị, hầm hàng, trục chân vịt, máy chính, hệ thống công nghệ, hệ thống gia nhiệt bằng dầu…Kết quả cho thấy chất lượng tàu và các trang thiết bị, do được bảo dưỡng bảo trì nghiêm ngặt, thường xuyên nên đều đảm bảo các tính năng kỹ thuật để vận hành ổn định và lâu dài.

Cán bộ kỹ thuật và công nhân đang kiểm tra, bảo quản tàu VP Asphalt 2

Ngày 19/3/2016, Công ty Phà Rừng đã đưa tàu lên đà để kiểm tra đáy tàu và thực hiện vệ sinh, sơn bảo quản vỏ tàu.


 

Tàu VP Asphalt 2 lên đà để kiểm tra lần thứ nhất

Ngày 27/3/2016, việc kiểm tra, bảo quản tôn vở tàu đã hoàn thành, tàu được hạ thủy để tiếp tục hoàn thiện các phần việc trên boong, dự kiến sẽ được bàn giao lại cho chủ tàu vào ngày 31/3/2016 để khai thác.


 

Tàu VP ASPHALT 2 đã hoàn thành kiểm tra và sơn bảo quản vỏ tàu

         

Lãnh đạo Công ty VP và Ban chỉ huy tàu VP Asphalt 2